top of page

Phòng họp 1

16 ㎡, 8 chỗ ngồi

Phòng họp 2

16 ㎡, 8 chỗ ngồi

Khu vực chung

5 ㎡, 30 chỗ ngồi

Khu vực văn phòng

3 phòng 2 người, 2 phòng 3 người, 3 phòng 4 người

Phòng hội nghị

48 ㎡, 20 chỗ ngồi