top of page
lieu-cap-aF36oyxbgB0-unsplash.jpg

A BRIDGE BETWEEN

INNOVATIVE TECHNOLOGY

AND INDUSTRY IN VIETNAM

Trung tâm hợp tác CNTT Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa công nghệ đổi mới và ngành công nghiệp Việt Nam.

Nhiệm vụ chính là thúc đẩy sự phát triển của ngành CNTT Việt Nam và hỗ trợ các công ty Việt Nam sử dụng các công nghệ tiên tiến.

Thông tin doanh nghiệp
Korea IT Cooperation Center (KICC) in HCMC

Là cầu nối giữa công nghệ đổi mới và các doanh nghiệp Việt Nam, Trung tâm hợp tác CNTT Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ phát triển ngành CNTT Việt Nam và giúp các công ty Việt Nam sử dụng các công nghệ đổi mới

globe_2.png

Hỗ trợ công ty Hàn Quốc
tham gia vào Việt Nam

speaker.png

Quảng bá doanh nghiệp lĩnh vực

ICT của Hàn Quốc với Việt Nam

hand.png

Hỗ trợ phát triển

kinh tế thị trường Việt Nam

bottom of page