top of page
KICC BG-01.jpg

Trường Công nghệ Thông tin Hàn Quốc (KITS), là nơi cung cấp cho sinh viên các cơ hội việc làm đa dạng, ở các lĩnh vực và công ty liên quan đến chuyên ngành và công việc của họ. Các trường đại học tham gia vận hành chương trình KITS để tận dụng những nhân tài xuất sắc và mang lại nhiều cơ hội hơn đến với sinh viên

✓ Các tổ chức liên quan đến KITS

Asset 1.png
KITS 1.jpg
KITS 2.jpg
KITS 3.jpg

Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin-Truyền thông Hàn Quốc là một cơ quan hành chính quốc gia của Hàn Quốc

Trung tâm Hợp tác CNTT Hàn Quốc (KICC) là văn phòng ở nước ngoài hỗ trợ hoạt động kinh doanh quốc tế của các công ty Công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin-Truyền thông Hàn Quốc (MSIT) và Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ Thông tin Quốc gia (NIPA)

Trung tâm Hợp tác CNTT Hàn Quốc (KICC) tại TP.HCM là văn phòng ở nước ngoài nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh quốc tế của các công ty CNTT Hàn Quốc trực thuộc Bộ Khoa học và CNTT (MSIT) và Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Quốc gia (NIPA).

Asset 1.png

✓ Mục tiêu và quy trình làm việc

Mục tiêu của chúng tôi là bồi dưỡng các nhân tài cạnh tranh hơn bằng cách cung cấp miễn phí cơ hội đào tạo bổ sung cho những sinh viên được chọn trong số các sinh viên theo học đại học tại Việt Nam, đang tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực CNTT, dựa trên kết quả học tập, năng lực ngoại ngữ, đề xuất của giáo sư… trong số sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tìm việc làm CNTT.

Đào tạo miễn phí trong 3 tháng

Asset 4.png

3 tháng thực tập có trợ cấp

Asset 3.png

Phát triển thành chuyên gia IT có năng lực

Asset 2.png

Đào tạo làm việc thực tế 8 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần

*Không bao gồm thời gian di chuyển và ăn uống

✓ Chi tiết chương trình

Trình tự

Ứng tuyển

01

Đánh giá hồ sơ

02

Phỏng vấn

03

Kết quả

04

Định hướng

05

Bắt đầu đào tạo

06

Chi tiết đào tạo

Lớp học lập trình

Giờ

456

Lớp học lập trình

Giờ

24

=

Tổng cộng

Giờ

480

Nội dung chính

  • Quá trình phát triển trang web

  • React, Java Spring

background 1_edited.jpg
2-MSICT_edited.jpg
background 1_edited.jpg
1-MSICT_edited.jpg

Yêu cầu ứng viên

Người có bằng cử nhân và có kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin (hoặc những người dự định học trong tương lai)

Cách thức ứng tuyển

Nộp hồ sơ trực tuyến tại:

Ảnh người tham gia

KICC LINES BG-03.png

Cơ quan tuyển dụng ICT 

Cơ quan Tuyển dụng ICT là nơi kết nối các công ty tuyển dụng CNTT trực tuyến tại Việt Nam để tạo nên một cơ quan tuyển dụng trực tuyến nhân sự CNTT Việt Nam, đồng thời hỗ trợ tuyển dụng nhân lực cho các công ty Hàn Quốc muốn tiến vào thị trường địa phương

Đối tượng hỗ trợ

 Các doanh nghiệp gia nhập hội đồng ICT tại TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Nội dung hỗ trợ

Hỗ trợ đăng ký tuyển dụng miễn phí và vận hành Cơ quan tuyển dụng ICT Hàn Quốc trên trang web tuyển dụng trực tuyến

Image by Xrdes
Image by Leohoho
bottom of page